• Montaż instalacji elektrycznych na nowych budynkach
 • Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach istniejących
 • Wykonywanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Montaż rozdzielnic elektrycznych
 • Modernizacja tablic elektrycznych
 • Instalacje systemu alarmowego
 • Instalacje systemu monitoringu CCTV
 • Instalacje domofonowe i video domofonowe
 • Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Pomiary odbiorcze i okresowe oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych
 • Budowa napowietrznych i kablowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV
 • Budowa napowietrznych i kablowych linii energetycznych 0,4 kV
 • Budowa napowietrznych i kablowych linii energetycznych 15 kV
 • Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej towarzyszącej budowie dróg
 • Budowa i montaż oświetlenia solarnego dróg, parkingów, ogrodów itp.